Hoe word MZ-waarde bereken?
Hoe word MZ-waarde bereken?
Anonim

Die aantal elektrone wat verwyder is, is die ladinggetal (vir positiewe ione). m/z stel massa voor gedeel deur ladingnommer en die horisontale as in 'n massaspektrum word uitgedruk in eenhede van m/z. Aangesien z byna altyd 1 is met GCMS, is die m/z waarde word dikwels as die massa beskou.

Gevolglik, wat beteken MZ in massaspektrometrie?

m/z (massa-tot-lading verhouding) plot wat 'n chemiese analise voorstel. Vandaar, die massa spektrum van 'n monster is 'n patroon wat die verspreiding van ione deur massa (meer korrek: massa-tot-lading verhouding) in 'n monster. Dit is 'n histogram wat gewoonlik verkry word met behulp van 'n instrument genaamd a massaspektrometer.

Verder, hoe vind jy die massa tot lading verhouding? In massa spektroskopie, die massa-tot-lading verhouding (simbole: m/z, m/e) van 'n katioon is gelyk aan die massa van die katioon gedeel deur sy hef. Sedert die hef van katioon gevorm in die massa spektrometer is byna altyd +1, die massa-tot-lading verhouding van 'n katioon is gewoonlik gelyk aan die massa van die katioon.

Net so, hoe word basispiek bereken?

identifikasie van chemiese verbindings … spektrum staan ​​bekend as die basis piek, en die intensiteit daarvan word arbitrêr op 'n waarde van 100 gestel. Die hoogtepunt by m/z= 72 is die molekulêre ioon en gee as sodanig die molekulêre massa van die molekule. In hoë-resolusie massaspektrometrie kan die massa van die molekulêre ioon gemeet word …

Wat is die reël van 13?

Die reël van 13 stel dat die formule van 'n verbinding 'n veelvoud n van is 13 (die molêre massa van CH) plus 'n res r.

Gewild by die onderwerp