Wat is die verskil tussen korrelasie en chi-kwadraat?
Wat is die verskil tussen korrelasie en chi-kwadraat?
Anonim

Dus, korrelasie gaan oor die lineêre verhouding tussen twee veranderlikes. Gewoonlik is albei aaneenlopend (of amper so), maar daar is variasies vir die geval waar een digotoom is. Chi-vierkantig gaan gewoonlik oor die onafhanklikheid van twee veranderlikes. Gewoonlik is albei kategories.

Verder, is chi-kwadraat 'n maatstaf van korrelasie?

Effek grootte: Die korrelasie self is 'n effekgrootte meet. Die (Pearson) chi-vierkantig koëffisiënt word hoofsaaklik gebruik met een of twee kategoriese veranderlikes. Daarom is die chi-vierkantig koëffisiënt van twee veranderlikes is a meet van verhouding.

Daarbenewens, wat is die betekenis van chi square? A chi-vierkantig2) statistiek is 'n toets wat meet hoe verwagtinge vergelyk met werklike waargenome data (of modelresultate). Die data wat gebruik word in die berekening van a chi-vierkantig statistiek moet ewekansig, rou, wedersyds uitsluitend wees, getrek uit onafhanklike veranderlikes, en getrek uit 'n groot genoeg steekproef.

Op hierdie manier, wat is die verskil tussen chi square en Pearson r?

Pearson se korrelasie koëffisiënt (r) word gebruik om te demonstreer of twee veranderlikes gekorreleer of met mekaar verband hou. Die chi-vierkantig statistiek word gebruik om te wys of daar 'n verwantskap is of nie tussen twee kategoriese veranderlikes.

Wat is die verskil tussen korrelasie en t-toets?

Korrelasie is 'n statistiek wat die vereniging beskryf tussen twee veranderlikes. Die korrelasie statistiek kan gebruik word vir kontinue veranderlikes of binêre veranderlikes of 'n kombinasie van kontinue en binêre veranderlikes. In kontras, t-toetse ondersoek of daar betekenisvol is verskille tussen twee groep beteken.

Gewild by die onderwerp