Wat is sosiobiologie en wat is die belangrikste kritiek daarop?
Wat is sosiobiologie en wat is die belangrikste kritiek daarop?
Anonim

'n Verwante aspek van sosiobiologie handel oor altruïstiese gedrag in die algemeen. Kritici beweer dat hierdie aansoek van sosiobiologie 'n vorm van genetiese determinisme was en dat dit nie daarin geslaag het om die kompleksiteit van menslike gedrag en die impak van die omgewing op menslike ontwikkeling in ag te neem nie.

Wat is die sosiobiologiese teorie in hierdie verband?

Definisie. E. O. Wilson gedefinieer sosiobiologie as "die uitbreiding van bevolkingsbiologie en evolusionêre teorie tot sosiale organisasie". Sosiobiologie is gebaseer op die uitgangspunt dat sommige gedrag (sosiaal en individueel) ten minste gedeeltelik oorgeërf word en deur natuurlike seleksie beïnvloed kan word.

Boonop, wat bestudeer sosiobioloë? Sosiobiologie is 'n wetenskaplike veld studeer wat gebaseer is op die aanname dat sosiale gedrag voortgespruit het uit evolusie en pogings om sosiale gedrag binne daardie konteks te verduidelik en te ondersoek.

Net so, hoekom is sosiobiologie as problematies beskou?

Sosiobiologie is as problematies beskou omdat dit is geassosieer met biologiese determinisme. Klassifikasie van swart mense as gewelddadig weens hul biologie, wat is nie waar nie.

Wat impliseer sosiobiologie oor etiek?

Sosiobiologie is die sistematiese studie van die biologiese basis van alle sosiale gedrag in alle organismes, insluitend mense (Wilson 1975). Sommige sosiobioloë voorgestel dat etiek moet gebiologies wees en dat die omvang van studie van niemenslike gedrag behoort uitgebrei word na die domein van sielkunde.

Gewild by die onderwerp