Hoe vind jy die soortlike gewig van 'n vloeistofmengsel?
Hoe vind jy die soortlike gewig van 'n vloeistofmengsel?
Anonim

Verdeel nou in die geheel digtheid by die digtheid van water en jy kry die SG van die mengsel.

  1. Wat is die vloeistof met die hoogste digtheid?
  2. Wanneer gelyke volume van twee stowwe gemeng word, word die spesifieke swaartekrag van mengsel is 4.
  3. A massa van 'n vloeistof van digtheid p word met gelyke gemeng massa van 'n ander vloeistof van digtheid3p.

Vervolgens kan mens ook vra, hoe vind jy die soortlike gewig van 'n vloeistof?

Verdeel die digtheid van die vloeistof deur die digtheid van water tot vind die soortlike gewig. Met ander woorde, spesifieke swaartekrag gelyk aan die digtheid van die vloeistofgedeel deur 62,4 pond per kubieke voet (as jy imperia-eenhede gebruik) of 1 gram per milliliter (as jy metrieke gebruik).

Net so, wat is die verskillende metodes om spesifieke gewig van vloeistowwe te bepaal? Twee algemeen gebruikte metodes om die spesifieke swaartekrag van 'n vloeistof te bepaal, is:

  • Hidrometer: Gewoonlik 'n silindriese glasstingel met 'n skaal binnekant, en 'n gloeilamp aan die een kant geweeg met kwik of lood.
  • Spesifieke swaartekragbottel: 'n Fles wat gemaak is om 'n bekende volume vloeistof by 'n gespesifiseerde temperatuur (gewoonlik 20°C) te hou.

Net so, wat is die spesifieke gewig van 'n oplossing?

Spesifieke swaartekrag is 'n maatstaf van relatiefdigtheid. Die spesifieke swaartekrag is die digtheidvan 'n stof gedeel deur die digtheid van water.Digtheid word gemeet in die eenhede kg/m3. Diedigtheid water by 4.0°C is 1000kg/m3.

Wat is spesifieke gewig van water?

In meer algemene terme spesifieke swaartekrag is die verhouding van die digtheid van 'n materiaal tot dié van enige standaardstof, hoewel dit gewoonlik is water by 4 grade Celsius of 39,2 grade Fahrenheit. By definisie, water het 'n digtheid van 1 kg per liter by hierdie temperatuur.

Gewild by die onderwerp