Is SeO3 polêr of nie-polêr?
Is SeO3 polêr of nie-polêr?
Anonim

SeO3 en SeO2 het albei polêr bindings maar slegs SeO2 het 'n dipool oomblik. Die drie bindingsdipole van die drie polêr Se-O verbande in SeO3 sal almal kanselleer wanneer dit saamgetel word. Vandaar, SeO3 is nie-polêr aangesien die algehele molekule geen resultaat het nie dipool oomblik.

Is so3 op hierdie manier 'n polêre of niepolêre molekule?

Die lading verspreiding is deurgaans ongelyk, wat veroorsaak dat die molekule om te wees polêr. In SO3 (hieronder) jy het ook 'n trigonale planêre struktuur, maar in hierdie geval is al die substituente gelyk in elektronegatiwiteit. Dus SO3 is nie-polêr, en SO2 is polêr as gevolg van substituentverskille, maar veral as gevolg van meetkunde.

is clf3 polêr of nie-polêr? Die molekulêre meetkunde van ClF3 is T-vormig met asimmetriese ladingverspreiding rondom die sentrale atoom. Daarom ClF3 is polêr.

Is xecl2 dan polêr of nie-polêr?

Besluit: Die molekulêre meetkunde van XeCl2 is lineêr met simmetriese elektrongebiedverspreiding. Daarom is hierdie molekule nie-polêr. Xenon-dichloried is 'n seldsame molekule, maar hier is een soortgelyk: Xenon-difluoried op Wikipedia.

Is sio32 polêr?

Daar is 'n Dink aan die sulfietioon as 'n molekule met sy geometrie en dipoolmoment EN 'n netto lading. Die elektronpaar geometrie is viervlakkig en die molekulêre geometrie is trigonaal piramidaal en as gevolg van sy asimmetriese vorm en polêr bindings het sulfiet 'n netto dipoolmoment (2.04D). Die ioon is polêr.

Gewild by die onderwerp