Wat is die verskil tussen dominansie en kodominansie?
Wat is die verskil tussen dominansie en kodominansie?
Anonim

In altwee kodominansie en onvolledig oorheersing, beide allele vir 'n eienskap is dominant. In kodominansie 'n heterosigotiese individu druk beide gelyktydig uit sonder enige vermenging. In onvolledig oorheersing 'n heterosigotiese individu meng die twee eienskappe.

Gevolglik, wat is die Kodominansie?

Kodominansie is 'n verwantskap tussen twee weergawes van 'n geen. Individue ontvang een weergawe van 'n geen, wat 'n alleel genoem word, van elke ouer. As die allele verskil, sal die dominante alleel gewoonlik uitgedruk word, terwyl die effek van die ander alleel, wat resessief genoem word, gemasker word.

Ook, wat is onvolledige dominansie? Onvolledige dominansie is 'n vorm van intermediêre oorerwing waarin een alleel vir 'n spesifieke eienskap nie heeltemal uitgedruk word oor sy gepaarde alleel nie. Dit lei tot 'n derde fenotipe waarin die uitgedrukte fisiese eienskap 'n kombinasie van die fenotipes van beide allele is.

Net so, wat is 'n voorbeeld van mede-dominansie?

Voorbeelde van kodominansie 'n persoon met tipe AB-bloed insluit, wat beteken dat beide die A-alleel en die B-alleel ewe uitgedruk word. Nog een voorbeeld is bont pels by beeste, waarin wit en rooi hare ewe veel tot uitdrukking kom.

Hoe weet jy watter alleel dominant is?

Wanneer 'n eienskap is dominant, net een alleel is nodig vir die eienskap om waargeneem te word. A dominante alleel sal 'n resessief masker alleel, indien teenwoordig. A dominante alleel word met 'n hoofletter (A versus a) aangedui. Aangesien elke ouer een voorsien alleel, die moontlike kombinasies is: AA, Aa en aa.

Gewild by die onderwerp