Wat is identiteitswet in diskrete wiskunde?
Wat is identiteitswet in diskrete wiskunde?
Anonim

Sodat die identiteitswet, p∧T≡p, beteken dat die voegwoord van enige sin p met 'n arbitrêre tautologie T altyd dieselfde waarheidswaarde as p sal hê (d.w.s. sal logies ekwivalent met p wees). Dit beteken dat die disjunksie van enige sin p met 'n arbitrêre tautologie T altyd waar sal wees (sal self 'n tautologie wees).

Om ook te weet is, wat is die identiteitswet in wiskunde?

An identiteit is 'n gelykheid wat geld ongeag die waardes wat vir sy veranderlikes gekies is. Byvoorbeeld, die identiteit (x + y) 2 = x 2 + 2 xy + y 2 (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 (x+y)2=x2+2xy+y2 is waar vir alle keuses van x en y, of dit reële of komplekse getalle is.

Verder, wat is 'n voorbeeld van beginsel van identiteit? In logika, die wet van identiteit verklaar dat elke ding identies is met homself. Dit is die eerste van die drie wette van denke, saam met die wet van nie-teenstrydigheid, en die wet van uitgeslote middel. Dit kan ook minder formeel geskryf word aangesien A A is. Een stelling van so 'n beginsel is "Roos is 'n roos is 'n roos is 'n roos."

Vervolgens kan 'n mens ook vra, wat is De Morgan-wet in diskrete wiskunde?

De Morgan se Wette beskryf hoe wiskundig stellings en konsepte word verwant deur hul teenoorgesteldes. In versamelingsteorie, De Morgan se Wette verbind die kruising en vereniging van versamelings deur middel van komplemente. In proposisionele logika, De Morgan se Wette verbind voegwoorde en disjunksies van proposisies deur ontkenning.

Wat is diskrete wiskundige implikasies?

Definisie: Laat p en q proposisies wees. Die stelling "p of q" wat deur p ∨ q aangedui word, is onwaar wanneer beide p en q onwaar is en andersins waar. Die stelling "p impliseer q" wat deur p → q aangedui word, word genoem implikasie. Dit is onwaar wanneer p waar is en q onwaar is en andersins waar is.

Gewild by die onderwerp