Wat is die netto krag op 'n voorwerp in statiese of dinamiese ewewig?
Wat is die netto krag op 'n voorwerp in statiese of dinamiese ewewig?
Anonim

Wanneer die netto krag op 'n voorwerp is gelyk aan nul as dit voorwerp is óf rus (statiese ewewig) of beweeg teen konstante snelheid (dinamiese ewewig).

Net so word gevra, wanneer 'n voorwerp in ewewig is, is die netto krag?

Ter afsluiting, ewewig is die toestand van 'nvoorwerp waarin al die magte om daarop op te tree, is gebalanseerd. In sulke gevalle, die netto krag is 0 Newton.

Behalwe hierbo, wat is die netto krag op 'n wa wat na regs getrek word? 'n Paar van 5 - newton magte in dieselfde rigting produseer a net krag van 10 newton. As die 5 - newtonmagte is in teenoorgestelde rigtings, die net krag is nul. As 10 newton van krag word uitgeoefen op die regen 5 newton na links, die net krag is 5 newton aan diereg.

Gevolglik, wat beteken dit om te sê iets is in meganiese ewewig?

Meganiese ewewig eenvoudig beteken dat alle kragte wat op dele van die stelsel inwerk, nul uitwerk. Dit sluit drukverskille in (wat andersins, souproduseer 'n netto krag).

Wat het Copernicus oor die beweging van die son gesê?

Nicolaus Copernicus was 'n Poolse sterrekundige wat die teorie uiteengesit het dat die Son is in rus naby die middel van die heelal, en dat die Aarde, wat een keer daagliks om sy as draai, jaarliks ​​om die Son. Dit word die heliosentriese, of Son-gesentreerd, sisteem.

Gewild by die onderwerp