Wat is die grondwoord vir Transformasie?
Wat is die grondwoord vir Transformasie?
Anonim

van Latyn transformare "verandering in vorm, metamorfose, " van trans "oor, anderkant" (sien trans-) + formare "om te vorm" (sien vorm (v.)). Onverganklike sin "ondergaan 'n verandering van vorm" is van 1590's. Verwante: Getransformeer; transformeer.

Net so, wat beteken die stamwoord vervoer?

Die voorvoegsel kom altyd aan die begin van 'n woord. VERVOER. Die voorvoegsel "trans" beteken oorkant. 'n Stelsel om mense of goedere van een plek na 'n ander te verskuif.

Behalwe hierbo, wat is die sinoniem van Transformasie? SINONIEM. verander, verander, wysig, omskep, metamorfoseer, transfigureer, transmuteer, muteer. hervorm, hervorm, hervorm, oordoen, herkonstrueer, herbou, herskep, herorganiseer, herrangskik, herrangskik, herskuif, herstyl, herverwerk, herwerk, hernu, opknap, opknap, hersien, hermaak. revolusioneer, roer, draai onderstebo.

Net so word gevra, wat is die wetenskaplike betekenis van transformasie?

Definisie. selfstandige naamwoord, meervoud: transformasies. (1) Die handeling, toestand of proses van verandering, soos in vorm of struktuur; die omskakeling van een vorm na 'n ander. (2) (biologie) Enige verander in 'n organisme wat sy algemene karakter en lewenswyse verander; postnatale biologies transformasie of metamorfose.

Wat is 'n byvoeglike naamwoord vir vervoer?

byvoeglike naamwoord. emosioneel bewoë; ekstaties: vervoer deur die musiek. geneem of van een plek na 'n ander gedra.

Gewild by die onderwerp