Wat is die orbitaal met die laagste energie?
Wat is die orbitaal met die laagste energie?
Anonim

By die laagste energie vlak, die een naaste aan die atoomsentrum, daar is 'n enkele 1'e orbitaal wat 2 elektrone kan hou. By die volgende energie vlak, daar is vierorbitale; 'n 2s, 2p1, 2p2 en 'n 2p3. Elkeen van hierdieorbitale kan 2 elektrone hou, so 'n totaal van 8 elektrone kan gevind word op hierdie vlak van energie.

Benewens hierdie, watter Subshell het die laagste energie?

Die s subdop is die laagste energie subdop en die f subdop is die hoogste energie-onderdop. Soos voorheen genoem, is die dopnommer gelyk aan die moontlike aantal subskulpe. Dus, wanneer n=1, die enigste subdop moontlik is die 1ssubdop.

Verder, watter elektron is in die laagste energietoestand? As 'n atoom, ioon of molekule by die laagstemoontlik energie vlak, dit en sy elektrone word gesê dat dit in die grond is staat. As dit op 'n hoër isenergie vlak, word gesê dat dit opgewonde is, of enigeelektrone wat hoër het energie as die grondstaat is opgewonde.

Daarvan, watter energievlak het geen p-orbitaal nie?

K is die energie vlak watter het nie p-orbitaal. Dit het slegs S orbitaal met 'n totale elektronakkommodasie van 2.

Watter orbitaal is die hoogste in energie?

Elektronies orbitale is gebiede binne die atoom waarvan elektrone die hoogste waarskynlikheid om gevind te word.

Gewild by die onderwerp