Wat is gekoppelde grafiek verduidelik met voorbeeld?
Wat is gekoppelde grafiek verduidelik met voorbeeld?
Anonim

In 'n volledige grafiek, daar is 'n rand tussen elke enkele paar hoekpunte in die grafiek. Die tweede is 'nvoorbeeld van 'n gekoppelde grafiek. In 'n gekoppelde grafiek, is dit moontlik om van elke hoekpunt in diegrafiek na elke ander hoekpunt in die grafiek deur 'n reeks rande, 'n pad genoem.

Weet ook, wat is 'n gekoppelde grafiek?

Gekoppelde grafiek. A grafiek wat isverbind in die sin van 'n topologiese ruimte, dit wil sê, daar is 'n pad vanaf enige punt na enige ander punt in die grafiek. Agrafiek dit is nie verbind word gesê dat dit ontkoppel is.

Net so, wat is 2 gekoppelde grafiek? A grafiek is verbind indien vir enige tweehoekpunte x, y ∈ V (G), daar is 'n pad waarvan die eindpunte x en y is. A gekoppelde grafiek G word genoem2-verbind, as vir elke hoekpunt x ∈ V (G), G− x is verbind. 2gekoppelde grafiek.

Die vraag is ook, wat is 'n gekoppelde netwerk?

Netwerk definisie. A netwerk is 'n stel voorwerpe (genoem nodusse of hoekpunte) wat is verbindsaam. Die verbindings tussen die nodusse word rande of skakels genoem. As alle rande tweerigting of ongerig is, is dienetwerk is 'n ongerigte netwerk (of ongerigte grafiek), soos geïllustreer deur die tweede figuur.

Hoe weet jy of 'n grafiek gekoppel of ontkoppel is?

G word genoem ontkoppel, as dit het meer as een komponent, m.a.w. as dit is nie verbind. Rand in 'n gekoppelde grafiek is 'n brug, as die verwydering daarvan a ontkoppelde grafiek. 'n Toppunt van 'n gekoppelde grafiek is 'n snypunt of artikulasiepunt, as die verwydering daarvan laat a ontkoppelde grafiek.

Gewild by die onderwerp