Wat is sirkel in precalculus?
Wat is sirkel in precalculus?
Anonim

In algebraïese terme, a sirkel is die versameling (of "lokus") van punte (x, y) op 'n vaste afstand r vanaf 'n vaste punt (h, k). Die waarde van r word die "radius" van die genoemsirkel, en die punt (h, k) word die "middelpunt" van die genoemsirkel.

Weet ook, wat is die definisie van Sirkel in wiskunde?

(Wiskunde | Meetkunde | Kringe) Definisie: A sirkel is die lokus van alle punte ewe ver van 'n sentrale punt af. Definisies Verwant aan Kringe. boog: 'n geboë lyn wat deel is van die omtrek van 'n sirkel. koord: 'n lynstuk binne 'nsirkel wat raak 2 punte op diesirkel.

Verder, wat is die standaardvergelyking van 'n sirkel? Die middel-radius vorm van die sirkel vergelyking is in die formaat (x – h)2 + (y – k)2= r2, met die middelpunt by die punt (h, k) en die radius "r". Hierdie vorm van die vergelyking is nuttig, aangesien jy maklik die middelpunt en die radius kan vind.

Wat is dan die keëlsnit van 'n sirkel?

As 'n keëlsnit, die sirkel is die snypunt van 'n vlak loodreg op die keël se as. Die geometriese definisie van a sirkel is die lokus van alle punte 'n konstante afstand r {vertoonstyl r} vanaf 'n punt (h, k) {vertoonstyl (h, k)} en wat die omtrek(C) vorm.

Hoekom word sirkel sirkel genoem?

Die gemeenskaplike afstand vanaf die middel van die sirkelaan sy punte is geroep radius. A sirkel is 'n vlakfiguur wat deur een lyn vervat word, wat is geroep omtrek, en is sodanig dat alle reguit lyne getrek vanaf 'n sekere punt binne die figuur na die omtrek, gelyk is aan mekaar.

Gewild by die onderwerp