Wat is die graad van vergelyking?
Wat is die graad van vergelyking?
Anonim

Die graad van 'n polinoom uitdrukking is die hoogste mag (eksponent) van die individuele terme waaruit die polinoom bestaan. Vir terme met meer as een veranderlike, is die mag(eksponent) van die term die som van die magte (eksponente) van die veranderlikes waaruit die term bestaan.

Daarvan, wat word bedoel met graad van vergelyking?

GRAAD VAN 'N VERGELYKING. Die graadvan 'n vergelyking wat nie meer as een veranderlike in elke term het nie, is die eksponent van die hoogste mag waartoe daardie veranderlike in die vergelyking.

Weet ook, wat is die graad van 'n kwadratiese vergelyking? In wiskunde definieer ons a kwadratiese vergelyking as 'nvergelyking van graad 2, wat beteken dat die hoogste eksponent van hierdie funksie 2 is. Die standaardvorm van akwadraties is y = ax^2 + bx + c, waar a, b en c getalle is en a nie 0 kan wees nie. Voorbeelde van kwadratiese vergelykingssluit al hierdie in: y = x^2 + 3x + 1.

Met betrekking tot hierdie, hoe vind jy die graad van 'n funksie?

Die krag van die grootste term is die graad van die polinoom. Om vind die graad van 'n polinoom met veelvuldige veranderlikes, skryf die uitdrukking uit en voeg dan die bygraad van veranderlikes in elke kwartaal. Die krag van die grootste term is jou antwoord!

Hoe identifiseer jy die graad van die polinoom?

Om vind die graad van die polinoom, jy moet eers identifiseer elke term [term is byvoorbeeld], so aanvind die graad van elke term voeg jy die eksponente by.

Gewild by die onderwerp