Is die hitte van oplossing vir LiCl eksotermies of endotermies?
Is die hitte van oplossing vir LiCl eksotermies of endotermies?
Anonim

Antwoord en verduideliking:

Die hitte van oplossing vir LiCl is eksotermies. Wanneer litium en chloried in ioniseer water, moet hulle eers van mekaar skei.

Om ook te weet is, is die hitte van oplossing vir NH4Cl eksotermies of endotermies?

By kamertemperatuur (T = 300K), ontbinding ofammoniumchloried is 'n endotermies proses, want dieoplossing voel kouer soos die vaste stof NH4Cl los in water op en absorbeer energie uit water om dit te doen. Daarom is dieentalpie van ontbinding is POSITIEF.

Behalwe hierbo, los LiCl in water op? Litiumchloried

Name
Kookpunt 1 382 °C (2 520 °F; 1 655 K)
Oplosbaarheid in water 68,29 g/100 ml (0 °C) 74,48 g/100 ml (10 °C) 84,25 g/100 ml (25 °C) 88,7 g/100 ml (40 °C) 123,44 g/100 ml (100 °C)
Oplosbaarheid oplosbaar in hidrasien, metielformamied, butanol, selenium(IV)oksichloried, propanol

Dienooreenkomstig, hoekom is litiumchloried eksotermies?

Dit beteken dat die energie wat geneem word om die rooster in sy ione te breek minder is as die energie wat vrygestel word wanneer daardie ione bindings met watermolekules maak, dus is die algehele entalpieverandering negatief (energie word vrygestel).

Waarom los 'n endotermiese hitte van oplossing op?

In endotermies reaksies, lei die netto energie van die bindings wat breek en vorm tot gevolg hitte energie wat geabsorbeer word wanneer die opgeloste stof oplos in oplossing. Volgens Le Chatelier se beginsel sal die stelsel aanpas by hierdie toename in die hitte deur die bevordering van dieontbinding reaksie om sommige van die te absorbeer hitteenergie.

Gewild by die onderwerp