Wat sê Reynolds-nommer vir ons?
Wat sê Reynolds-nommer vir ons?
Anonim

In vloeimeganika, die Reynolds nommer (Re) is adimensieloos nommer wat 'n maatstaf gee van die verhouding van traagheidskragte tot viskose kragte en gevolglik die relatiewe belangrikheid van hierdie twee tipes kragte vir gegewe vloeitoestande kwantifiseer.

Ook, wat bepaal die Reynolds-getal?

Die Reynolds nommer, na verwys as Re, isgewoond aan bepaal of die vloeistof vloei is laminaror turbulent. Dit is een van die belangrikste beheerparameters in alle viskeuse vloeie waar 'n numeriese model is gekies volgens vooraf berekende Reynolds nommer.

wat dui 'n hoë Reynolds-getal aan? A groot Reynolds-getal dui aan dat viskose kragte nie belangrik is by groot skale van die vloei. Met 'n sterk oorheersing van traagheidskragte bo viskose kragte, is die grootste skale van vloeistofbeweging ongedemp - daar is nie genoeg viskositeit om hul bewegings te verdryf nie.

Wat dit betref, wat is Reynolds-getal en wat is die betekenis daarvan?

Dit is eweredig aan die verhouding van traagheidskragte en viskose kragte (kragte wat bestand is teen verandering en swaar en gomkragte) in 'n vloeistofvloei. Die Reynolds-nommer word gebruik om vloeistowwe te bestudeer soos hulle vloei. Die Reynolds-nommer bepaal of 'n vloeistofvloei laminêr of turbulent is.

Wat is die fisiese betekenis van die Reynolds-getal hoe word dit gedefinieer vir eksterne vloei?

Die Reynolds nommer is die verhouding tussen die traagheidskrag tot die viskose krag, ongeag die geometrie van dievloei en die regimes. 2. Die Reynolds nommer is maat van vloei onstabiliteit, waar die vloei word meer onstabiel met die hoër Reynolds nommer.

Gewild by die onderwerp