Waarom bind puriene met pirimidiene?
Waarom bind puriene met pirimidiene?
Anonim

Hierdie nukleotiede is komplementêr - hul vorm laat hulle toe verband saam met waterstofbindings. In die C-Gpair, die purien (guanien) het drie bindingsplekke, en sodoen die pirimidien (sitosien). Die waterstofbinding tussen komplementêre basisse is wat die twee stringe van DNA bymekaar hou.

As u dit in die oog hou, waarom bind puriene en pirimidiene saam?

Die molekulêre struktuur van beide pirimidieneenpuriene laat hulle toe om net te kan bind met mekaar en nie binne die groep nie. timien (pirimidien)andadenien (purien) het albei twee atome wat óf 'n H kan verskaf verband of ontvang dit. Sitosien (pyr.) en guanien (pur.) kan drie H vestigverbande.

Vorm pirimidiene boonop kovalente bindings met puriene? Pirimidien-pirimidien paringsdoennie plaasvind nie omdat hierdie relatief klein molekulesdoen nie naby genoeg kom nie vorm waterstofverbande.Purien-purien skakels doen nievorm omdat hierdie basisse te groot is om in die spasie tussen die polinukleotiedstringe te pas.

Net so word gevra, wat sal gebeur as puriene met puriene bind?

Daarom, tydens paring in DNA, tweepurienekan nie aan mekaar koppel nie, want daar is nie genoeg spasie tussen die twee DNS-heliese stringe om twee te akkommodeer niepurien groepe, en daardeur VIER RINGE. Dus terwyl DNA-paring, a purien pas altyd saam met apirimidien.

Wat koppel puriene met pirimidiene?

Hulle paar saam deur aanvullendparing gebaseer op Chargaff se reël (A::T enG::C). Diepuriene in DNA is adenien en guanien, dieselfde as in RNA. Die pirimidiene in DNA is sitosien en timien; in RNA is dit sitosien en urasiel.

Gewild by die onderwerp