Hoe bereken jy CV in Excel?
Hoe bereken jy CV in Excel?
Anonim

Hoe om 'n variasiekoëffisiënt te vind in Excel.Jy kan bereken die koëffisiënt van variasie inExcel gebruik die formules vir standaardafwyking en gemiddelde.Vir 'n gegewe kolom van data (d.w.s. A1:A10), kan jy invoer:“=stdev(A1:A10)/gemiddeld(A1:A10)) en dan met 100 vermenigvuldig.

Hoe bereken jy dan CV?

In statistiek, CV of variasiekoëffisiënt is 'n maatstaf van die veranderlikheid van 'n steekproefdatastel uitgedruk as persentasie van die gemiddelde. dit is bereken as die verhouding van die standaardafwyking van die steekproef tot die gemiddelde van die steekproef, uitgedruk as 'n persentasie.

hoe word SD en CV bereken? Koeffisient van variasie (CV) As jy niks oor die data weet nie, behalwe die gemiddelde, een manier om die relatiewe grootte van die te interpreteer standaard afwyking is om dit met die gemiddelde te deel. Dit word die variasiekoëffisiënt genoem. Byvoorbeeld, as die gemiddelde 80 enstandaard afwyking is 12, die CV = 12/80 =.15 of15%.

Gevolglik is die vraag, hoe vind jy die variasiekoëffisiënt in finansies?

Koeffisient van variasie. Koeffisient van variasie is 'n maatstaf wat gebruik word om die totale risiko per eenheid van opbrengs van 'n belegging te bepaal. Dit word bereken deur die standaardafwyking van 'n belegging te deel deur sy verwagte opbrengskoers.

Hoe bereken jy persentasie variasie in Excel?

Jy bereken die persentasie afwyking deur die maatstafnommer van die nuwe getal af te trek en dan daardie resultaat deur die maatstafnommer te deel. In hierdie voorbeeld, dieberekening lyk so: (150-120)/120 =25%.

Gewild by die onderwerp