Wat is 'n gehidreerde sout?
Wat is 'n gehidreerde sout?
Anonim

A gehidreerde sout is 'n kristallyne sout molekule wat losweg aan 'n sekere aantal watermolekules geheg is. Sout word geskep wanneer 'n suur se anioon en 'n basis se katioon gekombineer word om 'n suur-basis molekule te produseer. In 'n gehidreerde sout, word die watermolekules in die kristallyne struktuur van die sout.

Mense vra ook, wat is gehidreerde soute gee voorbeelde?

Ander voorbeelde van hidrate is Glaubersout (natriumsulfaat dekahidreer, Na2SO4∙10H2O); wassoda (natrium karbonaat dekahidraat, Na2CO3∙10H2O); boraks (natrium tetraboraat dekahidraat, Na2B4O7∙10H2O); die sulfate bekend as vitriole (bv. Epsom sout, MgSO4∙7H2O); en die dubbelsoute gesamentlik bekend as alums (M+2

Die vraag is dan, wat is die verskil tussen gehidreerde sout en watervrye sout? Verskil tussen gehidreerde sout en watervrye sout. Die sleutel verskil tussen gehidreerde sout en watervrye sout is dat die gehidreerde sout molekules is aan watermolekules geheg terwyl die watervrye sout molekules is nie aan enige watermolekules geheg nie. Ons noem hierdie watermolekules "water van kristallisasie".

Ook om te weet is, hoe word gehidreerde soute gevorm?

Hidrate van Soute. Wanneer soute kristalliseer uit 'n waterige oplossing, kan die ione van die behou hidreer watermolekules en vorm vaste hidrate soos Na2CO3·10H2O en CuSO4·5H2O. Beide die grootte van die ioon en sy lading beheer die omvang van hidrasie.

Wat gebeur met 'n gehidreerde sout wanneer dit verhit word?

Wanneer 'n hidreer sout Is verhit, sal die kristalstruktuur van die verbinding verander. Baie hidrate gee groot, goed gevormde kristalle. Hulle kan versplinter en 'n poeier vorm as die water van hidrasie afgedryf word. Die kleur van die verbinding kan ook verander.

Gewild by die onderwerp