Wat is 'n saamgestelde vorm?
Wat is 'n saamgestelde vorm?
Anonim

'n Figuur (of vorm) wat in meer as een van die basiese figure verdeel kan word, word gesê as 'n saamgesteldefiguur (of vorm). Byvoorbeeld, figuur ABCD is asaamgestelde figuur aangesien dit uit twee basiese figure bestaan. Dit wil sê, 'n figuur word gevorm deur 'n reghoek en driehoek soos hieronder getoon.

Weet ook, wat is die oppervlakte van 'n saamgestelde vorm?

A saamgestelde figuur bestaan ​​uit verskeie eenvoudige geometriese figure soos driehoeke, reghoeke, vierkante, sirkels en halfsirkels. Om die area van 'n samestelling figuur, skei die figuur in eenvoudiger vorms wie se gebiedkan gevind word. Voeg dan die gebiede saam.

Is 'n trapesium eweneens 'n saamgestelde vorm? In baie gevalle, 'n meetkundige figuur is saamgestel uit 'n aantal verskillende syfers, soos driehoeke, vierhoeke, sirkels, ensovoorts. So 'n figuur genoem word saamgestelde figuur. Die figuur is 'n trapesium, maar aanvaar vir die oomblik dat jy nie die formule vir die oppervlakte van a onthou nie trapesium.

In hierdie verband, wat is die verskil tussen saamgestelde en saamgestelde vorms?

A saamgestelde vorm of saamgestelde vorm is 'nvorm wat van ander gemaak word vorms soos twee reghoeke (L-vorm) of 'n driehoek en 'n reghoek. Sodra dit gedoen is, kan jy die area van hierdie eenvoudiger uitwerkvorms en dan tel of trek hierdie areas af om jou die oppervlakte van die te gee saamgestelde vorm.

Hoe bereken jy oppervlakte van 'n onreëlmatige vorm?

Om vind die area van onreëlmatige vorms, die eerste ding om te doen is om die te verdeel onreëlmatige vorm in gereeldevorms wat jy kan herken soos driehoeke, reghoeke, sirkels, vierkante ensovoorts Dan, vind die area van hierdie individu vorms en tel hulle by!

Gewild by die onderwerp