Wat is die verskil tussen breking en diffraksie?
Wat is die verskil tussen breking en diffraksie?
Anonim

Breking is die verandering in rigting van golwe wat plaasvind wanneer golwe van een medium na 'n ander beweeg. Breking gaan altyd gepaard met 'n golflengte en spoedverandering. Diffraksie is die buiging van golwe om hindernisse en openinge. Die bedrag van diffraksie neem toe met toenemende golflengte.

Verder, wat is die verskil tussen breking?

Die basiese verskil tussen refleksie en breking is daardie Refleksie van lig is die proses waarin lig terugbons wanneer dit die oppervlak tref, terwyl breking van lig is die proses waarin lig sy rigting verander soos dit van een medium na 'n ander medium beweeg.

wat is die verskil tussen breking en dispersie? Breking verwys na enige buiging van golwe as gevolg van 'n verandering in spoed. Wanneer watergolwe deurbeweeg anders dieptes, word gesê dat die golf is gebreek. Verspreiding verwys na die frekwensie-afhanklikheid van breking. In die geval van ligwese gebreek deur 'n prisma, verspreiding beteken dat die hoërfrekwensie lig meer buig.

Weet ook, wat is die verskil tussen diffraksie en interferensie?

Diffraksie vind plaas wanneer 'n golf 'n hindernis of 'n spleet teëkom, hierdie kenmerkende gedrag word vertoon wanneer 'n golf 'n hindernis of 'n spleet ontmoet wat in grootte vergelykbaar is met sy golflengte, terwyl Inmenging is die verskynsel waar golwe mekaar ontmoet en additief of subtraktief kombineer om te vorm

Wat veroorsaak breking?

Lig breek wanneer dit teen 'n hoek in 'n stof beweeg met 'n ander refraktief indeks (optiese digtheid). Hierdie verandering van rigting is veroorsaak deur 'n verandering in spoed. Byvoorbeeld, wanneer lig van lug na water beweeg, vertraag dit, veroorsaak dit om voort te gaan om teen 'n ander hoek of rigting te reis.

Gewild by die onderwerp