Wat is relatiewe minimum en maksimum?
Wat is relatiewe minimum en maksimum?
Anonim

A relatiewe maksimum punt is 'n punt waar die funksie van rigting verander van stygend na afnemend (wat daardie punt 'n "piek" in die grafiek maak). Net so, a relatiewe minimum punt is 'n punt waar die funksie van rigting verander van afneem na toenemend (wat daardie punt 'n "onder" in die grafiek maak).

Ook, wat is 'n relatiewe maksimum?

A relatiewe maksimum is 'n punt wat hoër is as die punte direk langsaan aan beide kante, en a familielidminimum is 'n punt wat laer is as die punte direk langs dit aan beide kante.

Kan 'n relatiewe minimum ook 'n absolute minimum wees? A familielid maksimum of minimum kom draaipunte op die kurwe voor waar as die absolute minimumen maksimum is die toepaslike waardes oor die hele domein van die funksie. Met ander woorde die absolute minimum enmaksimum word begrens deur die domein van die funksie. So ons het:Relatiewe minimum van −9 wat by x=1, 3 voorkom.

Weet ook hoe vind jy minimum en maksimum waardes?

Ons kan identifiseer die minimum of maksimum waarde van 'n parabool deur die y-koördinaat van die hoekpunt te identifiseer. Jy kan 'n grafiek gebruik om die hoekpunt te identifiseer of jy kanvind die minimum of maksimum waardealgebraïes deur die gebruik van die formule x = -b / 2a. Hierdieformule sal vir jou die x-koördinaat van die hoekpunt gee.

Wat is die relatiewe minimum?

Relatiewe minimum, RelatiefMin Die laagste punt in 'n spesifieke afdeling van 'n grafiek.Let wel: Die eerste afgeleide toets en die tweede afgeleide toets is algemene metodes wat gebruik word om te vind minimum waardes van 'n funksie.

Gewild by die onderwerp