Hoe skakel jy standaard hoekpunt om na gefaktoriseerde vorm?
Hoe skakel jy standaard hoekpunt om na gefaktoriseerde vorm?
Anonim

Omskakeling Tussen Verskillende Vorms van 'n Kwadratiese - Expii. Standaard vorm is ax^2 + bx + c. Topvorm is a(x-h)^2 + k, wat die hoekpunt en simmetrie-as. Gefaktoriseerde vorm is a(x-r)(x-s), wat die wortels openbaar.

Vervolgens kan mens ook vra, WAT IS A in hoekpuntvorm?

y = a(x – h)2 + k, waar (h, k) die hoekpunt. Die "a" in die hoekpunt vorm is dieselfde "a" as. in y = byl2 + bx + c (dit wil sê, albei a's het presies dieselfde waarde). Die teken op "a" sê vir jou of die kwadratiese op of af oopmaak.

Tweedens, wat is die hoekpunt van 'n parabool? Die Toppunt van 'n Parabool. Die hoekpunt van 'n parabool is die punt waar die parabool kruis sy simmetrie-as. As die koëffisiënt van die x2 term positief is, die hoekpunt sal die laagste punt op die grafiek wees, die punt onderaan die " U "-vorm.

Net so word gevra, wat is 'n gefaktoriseerde vorm?

A gefaktoriseerde vorm is 'n algebraïese uitdrukking tussen hakies. In werklikheid a gefaktoriseerde vorm is 'n produk van somme van produkte … of 'n som van produkte van somme … Enige logiese funksie kan voorgestel word deur 'n gefaktoriseerde vorm, en enige gefaktoriseerde vorm is 'n voorstelling van een of ander logiese funksie.

Wat is die simmetrie-as?

Die grafiek van 'n kwadratiese funksie is 'n parabool. Die simmetrie-as van 'n parabool is 'n vertikale lyn wat die parabool in twee kongruente helftes verdeel. Die simmetrie-as gaan altyd deur die hoekpunt van die parabool. Die x -koördinaat van die hoekpunt is die vergelyking van die simmetrie-as van die parabool.

Gewild by die onderwerp